Recycle

Indien u afstand heeft gedaan van uw toestellen, dan is het van belang voor de eco-score hoe dit gebeurt en of de gerecyclede materialen weer gebruikt worden voor nieuwe toestellen. Fixsupport draagt zorg voor een milieuvriendelijke afhandeling van uw telefoon.