Reparatie


De perfecte klachtregistratie

Fixsupport maakt onderscheid in zichtbare en niet zichtbare klachten. Bij een zichtbare klacht is het belangrijk dat u in ons ordersysteem het juiste merk, model en type klachtomschrijving kiest. Bij een niet zichtbare klacht is het van belang dat de reparatieafdeling de klacht ook daadwerkelijk kan nabootsen (reproduceren). Daarvoor hebben we uw hulp nodig; de perfecte klachtomschrijving leidt tot snellere en correcte probleemanalyse door onze technici. Dit bevordert het doorloopproces en zo ontvangt u uw toestel snel en perfect gerepareerd retour. 

Klachtomschrijving

Is een scherm gebarsten, dan is dat visueel direct zichtbaar voor onze technici. Toestel valt uit? Oké, maar wanneer? Tijdens het bellen? Direct na het aannemen van een gesprek? Spontaan in de broekzak? Of valt het hele toestel uit? De oorzaken zijn verschillend, maar de klacht ‘toestel valt uit’ is hetzelfde. Daarom is het voor een goede reparatie belangrijk om een perfecte klachtomschrijving van het te repareren toestel te geven met de precieze omstandigheden waarin het probleem zich voordoet. Bij het aanmelden van de reparatie kunt u bij ‘opmerkingen’ extra informatie omschrijven die van nut kan zijn om tot snelle probleemanalyse te komen, de technici kunnen uw probleem zo nodig nabootsen.