Privacy & Cookie Policy

Privacyverklaring Fixsupport

Wij streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.

Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals u naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of andere contactgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft of ingeschreven heeft of een reparatie bij de servicebalie afgeeft.
Fixsupport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fixsupport
Regulusweg 5
2516 AC  DEN HAAG
Telefoon: 070-3259038

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fixsupport verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienstverlening via de online portal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via administratie@fixsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fixsupport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reparatie
 • Verzenden van een nieuwsbrief of belangrijke informatie
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en of diensten bij u af te leveren
 • Fixsupport analyseert ook uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de inhoud hiervan daarmee beter af te stemmen op uw voorkeuren
 • Fixsupport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fixsupport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan uw meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Fixsupport  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jegens uw gegevens. Fixsupport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fixsupport gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
 
Indien u nog vragen heeft over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen via administratie@fixsupport.n l. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Als er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.